بارگذاری...

ایمپلنت دندان

دوستان عزیز که متقاضی انجام ایمپلنت دندان می باشند، باید در انتخاب دندانپزشک خود دقت کنند تا نتیجه ی رضایت بخشی را به خود هدیه دهند. دندانپزشک با چک کردن حفره ی دهانی بیمار ، توسط عکس های رادیوگرافی گرفته شده ؛ وضعیت و شرایط را بررسی می کند و بهترین روش کار را انتخاب می کند.